3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       ANG DOSK 24 LO  
1 8:00- 8:45 FIZ R-2/6 JS 27 LO
NIEM R-3/6 SM 3 LO
POL R-1/6 KE SSW
BIOL R-3/6 WH 103 SP
INF R-5/6 ZM SAE
MAT R-2/6 BR 30 LO ANG-1/6 #A31 6 LO
ANG-2/6 #A32 9 LO
HIST R-1/6 KR 210 SP
INF R-5/6 ZM 6 SP
CHEM R-6/6 MB 9z LO
2 8:50- 9:35 FIZ R-2/6 JS 27 LO
NIEM R-3/6 SM 3 LO
POL R-1/6 KE SSW
BIOL R-3/6 WH 103 SP
INF R-5/6 ZM SAE
MAT R-2/6 BR 21 LO MAT-1/6 BJ SSW
MAT R-2/6 BR 31 LO
HIST R-1/6 KR 23 SP
INF R-5/6 ZM 105 SP
CHEM R-6/6 MB 9z LO
3 9:50-10:35 ANG-1/6 #A31 6 LO
ANG-2/6 #A32 10 LO
HIST R-1/6 KR SAE
FIZ R-2/6 JS 27 LO
GEO R-4/6 KB 11 LO
CHEM R-6/6 MB 9z LO
POL KE SSW MAT-1/6 BJ SAE
MAT R-2/6 BR 31 LO
MAT DOSK-1/6 BJ SAE
4 10:40-11:25 GWYCH SM 6 LO HIST R-1/6 KR SAE
FIZ R-2/6 JS 27 LO
GEO R-4/6 KB 11 LO
CHEM R-6/6 MB 9z LO
POL KE 13 SP FIZ R-2/6 JS 27 LO
BIOL R-3/6 WH SAE
GEO R-4/6 KB 11 LO
MAT DOSK-1/6 BJ SAE
MAT R-2/6 BR 31 LO
5 11:30-12:15 MAT-1/6 BJ SIŁ
MAT R-2/6 BR 31 LO
POL KE SSW ANG-1/6 #A31 21 LO
ANG-2/6 #A32 10 LO
FIZ R-2/6 JS 27 LO
BIOL R-3/6 WH SIŁ
GEO R-4/6 KB 11 LO
EC-1/6 #E31 SSW
ANG-2/6 #A32 23 LO
6 12:20-13:05 MAT-1/6 BJ SIŁ
MAT R-2/6 BR 31 LO
POL KE SSW ANG-1/6 #A31 21 LO
EC-2/6 #E32 111 SP
POL KE 15 SP MAT ABKW-1/6 BJ 14 LO
BIOL R-3/6 WH 7 SP
INF R-5/6 ZM 20 SP
7 13:30-14:15 POL DOSK KE SIŁ ANG-1/6 #A31 21 LO
ANG-2/6 #A32 10 LO
GEO R-4/6 KB 11 LO
CHEM R-6/6 MB 40 LO
POL KE SAE MAT ABKW-1/6 BJ 15 SP
BIOL R-3/6 WH 209 SP
INF R-5/6 ZM 10 SP
8 14:20-15:05 POL R-1/6 KE SSW NIEM R-3/6 SM 2 LO GEO R-4/6 KB 11 LO
CHEM R-6/6 MB 40 LO
   
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum