2D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 BIOL HL-1/8 #Bh2 7 LO
GEO HL-2/8 #GH2 10 LO
BIOL HL-7/8 #BH2 6 LO
POL SL+HL-1/8 #P21 23 LO
POL SL-3/8 #P23 40 LO
NIEM HL-6/8 #N24 5 LO
MAT AA HL-8/8 #MA2 4 LO
ANG-1/8 #A23 5 LO
ANG-2/8 #A24 20 LO
ANG-3/8 #A25 1 LO
BIOL HL-1/8 #Bh2 7 LO
GEO HL-2/8 #GH2 10 LO
PSYCH SL-3/8 #PS2 40 LO
NIEM SL+HL-2/8 #N23 5 LO
MAT AI SL-6/8 #Ms2 4 LO
HISZP SL-8/8 #H23 40 LO
2 8:50- 9:35 BIOL HL-1/8 #Bh2 7 LO
GEO HL-2/8 #GH2 10 LO
BIOL HL-7/8 #BH2 6 LO
POL SL+HL-1/8 #P21 23 LO
POL SL-3/8 #P23 27z
NIEM HL-6/8 #N24 5 LO
MAT AA HL-8/8 #MA2 4 LO
ANG-1/8 #A23 5 LO
ANG-2/8 #A24 20 LO
ANG-3/8 #A25 1 LO
BIOL HL-1/8 #Bh2 7 LO
GEO HL-2/8 #GH2 10 LO
PSYCH SL-3/8 #PS2 40 LO
NIEM SL+HL-2/8 #N23 5 LO
MAT AI SL-6/8 #Ms2 4 LO
HISZP SL-8/8 #H23 40 LO
3 9:50-10:35 POL SL+HL-1/8 #P21 26 LO
TOK-2/8 #T22 40 LO
POL SL-3/8 #P23 5 LO
MAT AI HL-1/8 #Mh2 23 LO
MAT AI SL-2/8 #MS2 25 LO
MAT AI SL-6/8 #Ms2 4 LO
CHEM HL-1/8 #Ch2 23 LO
GEO HL-2/8 #GH2 10 LO
HIST HL-3/8 #HH2 3 LO
CHEM HL-4/8 #CH2 5 LO
FIZ HL-5/8 #FH2 28 LO
POL HL-6/8 #P24 22 LO
TOK-1/8 #T21 23 LO
POL SL-2/8 #P22 6 LO
TOK-3/8 #T23 10 SP
UKR SL-8/8 #U21 14 LO
MAT AI HL-1/8 #Mh2 @
BIOL SL-7/8 #BS2 SIŁ
MAT AA SL+HL-8/8 #Ma2 4 LO
4 10:40-11:25 POL SL+HL-1/8 #P21 26 LO
TOK-2/8 #T22 40 LO
POL SL-3/8 #P23 5 LO
MAT AI HL-1/8 #Mh2 23 LO
MAT AI SL-2/8 #MS2 25 LO
MAT AI SL-6/8 #Ms2 4 LO
CHEM HL-1/8 #Ch2 23 LO
GEO HL-2/8 #GH2 10 LO
HIST HL-3/8 #HH2 3 LO
CHEM HL-4/8 #CH2 5 LO
FIZ HL-5/8 #FH2 28 LO
POL HL-6/8 #P24 22 LO
ANG-1/8 #A23 23 LO
ANG-2/8 #A24 31 LO
EC-3/8 #E25 24 LO
MAT AI HL-1/8 #Mh2 @
BIOL SL-7/8 #BS2 SIŁ
MAT AA SL+HL-8/8 #Ma2 4 LO
5 11:30-12:15 NIEM SL+HL-2/8 #N23 3 LO
CHEM HL-4/8 #CH2 5 LO
PSYCH HL-5/8 #PH2 40 LO
GEO SL-6/8 #GS2 10 LO
CHEM HL-1/8 #Ch2 5 LO
FIZ SL+HL-2/8 #FS2 28 LO
CHEM HL-4/8 #CH2 9 LO
BIOL SL-7/8 #BS2 7 LO
TOK-1/8 #T21 3 LO
POL SL-2/8 #P22 105 SP
TOK-3/8 #T23 SIŁ
MAT AI HL-1/8 #Mh2 20 LO
MAT AI SL-2/8 #MS2 31 LO
HIST SL+HL-4/8 #HS2 14 LO
MAT AA SL+HL-8/8 #Ma2 4 LO
ANG-1/8 #A23 5 LO
EC-2/8 #E24 26 LO
ANG-3/8 #A25 2 LO
6 12:20-13:05 NIEM SL+HL-2/8 #N23 3 LO
CHEM HL-4/8 #CH2 5 LO
PSYCH HL-5/8 #PH2 40 LO
GEO SL-6/8 #GS2 10 LO
CHEM HL-1/8 #Ch2 5 LO
FIZ SL+HL-2/8 #FS2 28 LO
CHEM HL-4/8 #CH2 9 LO
BIOL SL-7/8 #BS2 7 LO
TOK-1/8 #T21 4 LO
POL SL-2/8 #P22 23 SP
TOK-3/8 #T23 SIŁ
MAT AI HL-1/8 #Mh2 20 LO
MAT AI SL-2/8 #MS2 31 LO
HIST SL+HL-4/8 #HS2 14 LO
MAT AA SL+HL-8/8 #Ma2 4 LO
EC-1/8 #E23 26 LO
ANG-2/8 #A24 45 LO
ANG-3/8 #A25 2 LO
7 13:30-14:15 ANG-1/8 #A23 25 LO
ANG-2/8 #A24 5 LO
ANG-3/8 #A25 2 LO
BIOL HL-1/8 #Bh2 7 LO
PSYCH HL-5/8 #PH2 40 LO
BIOL HL-7/8 #BH2 6 LO
INF SL+HL-8/8 #IS2 22 LO
NIEM SL-1/8 #N2A 23 LO
PSYCH HL-5/8 #PH2 SIŁ
HISZP SL-8/8 #H23 22 LO
CHEM HL-1/8 #Ch2 1 LO
BIOL HL-7/8 #BH2 7 LO
INF SL+HL-8/8 #IS2 22 LO
GWYCH PM 22 LO
8 14:20-15:05 ANG-1/8 #A23 25 LO
ANG-2/8 #A24 5 LO
ANG-3/8 #A25 2 LO
BIOL HL-1/8 #Bh2 7 LO
PSYCH HL-5/8 #PH2 40 LO
BIOL HL-7/8 #BH2 6 LO
INF SL+HL-8/8 #IS2 22 LO
NIEM SL-1/8 #N2A 23 LO
PSYCH HL-5/8 #PH2 SIŁ
HISZP SL-8/8 #H23 22 LO
CHEM HL-1/8 #Ch2 1 LO
BIOL HL-7/8 #BH2 7 LO
INF SL+HL-8/8 #IS2 22 LO
WF-1/8 #W21 @
WF-2/8 #W22 @
WF-3/8 #W23 SIŁ
WF-4/8 #W24 SSW
INF HL-5/8 #IH2 26 LO
9 15:10-15:55 NIEM SL-1/8 #N2A 3 LO
FIZ SL+HL-2/8 #FS2 28 LO
PSYCH SL-3/8 #PS2 40 LO
POL SL-2/8 #P22 40 LO
HIST SL+HL-4/8 #HS2 1 LO
REL-7/8 #R21 11 LO
UKR SL-8/8 #U21 22 LO
WF-1/8 #W21 H1
WF-2/8 #W22 2 LO
WF-3/8 #W23 SSW
WF-4/8 #W24 SAE
REL-2/8 #R22 24 LO
GEO SL-6/8 #GS2 10 LO
UKR SL-8/8 #U21 22 LO
WF-1/8 #W21 H1
WF-2/8 #W22 2 LO
WF-3/8 #W23 SIŁ
WF-4/8 #W24 SSW
INF HL-5/8 #IH2 26 LO
10 16:00-16:45 NIEM SL-1/8 #N2A 3 LO
FIZ SL+HL-2/8 #FS2 28 LO
PSYCH SL-3/8 #PS2 40 LO
TOK-2/8 #T22 40 LO
HIST SL+HL-4/8 #HS2 1 LO
WF-1/8 #W21 H1
WF-2/8 #W22 2 LO
WF-3/8 #W23 SIŁ
WF-4/8 #W24 SSW
GEO SL-6/8 #GS2 10 LO CAS 2 PM 22 LO
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum