1X
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 WF DA RP SIŁ        
1 8:00- 8:45 GWYCH NA 45 LO ANG-1/6 #A13 25 LO
ANG-2/6 #A14 1 LO
ANG-3/6 #A15 31 LO
ANG-4/6 #A16 43 LO
GEO R-1/8 #G1R 10 LO
HIST R-2/8 #HR1 3 LO
MAT R-3/8 #MR1 4 LO
CHEM R-4/8 #C1R 9 LO
BIOL R-5/8 #B1R 6 LO
MAT-1/8 KM 4 LO
MAT IM-8/8 BJ 22 LO
POL-1/8 ST 1 LO
2 8:50- 9:35 FILO-1/8 AA 12 SP ANG-1/6 #A13 25 LO
ANG-2/6 #A14 1 LO
ANG-3/6 #A15 31 LO
ANG-4/6 #A16 43 LO
GEO IM-1/8 KU 10 LO
BIOL R-3/8 #BR1 SAE
EDB-7/8 #E1D H1
MAT R-8/8 #M1R 4 LO
MAT-1/8 KM 45 LO POL-1/8 ST 3 LO
3 9:50-10:35 ANG-1/6 #A13 31 LO
EC-2/6 #E14 43 LO
ANG-3/6 #A15 24 LO
ANG-4/6 #A16 2 LO
POL R-1/8 #P1R 45 LO
HISZP R-2/8 #H1R 24 LO
CHEM R-4/8 #CR1 9 LO
SelfStudy-6/8 #SST Klub
NIEM IM-7/8 KP 26aLO
FIZ R-8/8 #F1R 28 LO
MAT-1/8 KM 4 LO NIEM-1/8 #N11 45 LO
NIEM-2/8 #N12 43 LO
HISZP-4/8 #H11 42 LO
HISZP-5/8 #H12 25 LO
HISZP-6/8 #H13 29 LO
HISZP-7/8 #H14 30 LO
HIST IM-8/8 NA 22 LO
FIZ-1/8 OM 28 LO
POL IM-8/8 EA 3 LO
4 10:40-11:25 ANG-1/6 #A13 31 LO
ANG-2/6 #A14 25 LO
ANG-3/6 #A15 24 LO
ANG-4/6 #A16 2 LO
BIOL-1/8 WH 209 SP
NIEM IM-7/8 KP 45 LO
BIOL-1/8 WH SIŁ NIEM-1/8 #N11 45 LO
NIEM-2/8 #N12 43 LO
HISZP-4/8 #H11 42 LO
HISZP-5/8 #H12 25 LO
HISZP-6/8 #H13 29 LO
HISZP-7/8 #H14 30 LO
MAT IM-8/8 BJ 14 LO
GEO-1/8 KU 10 LO
POL IM-8/8 EA 3 LO
5 11:30-12:15 HIST-1/8 NA 23 LO
BIOL IM-8/8 WH 14 LO
MAT-1/8 KM 4 LO
MAT IM-8/8 BJ 3 LO
CHEM-1/8 MO 9 LO
POL IM-8/8 EA 43 LO
ANG-1/6 #A13 25 LO
ANG-2/6 #A14 23 LO
EC-3/6 #E15 22 LO
ANG-4/6 #A16 7 LO
GEO-1/8 KU 10 LO
MAT IM-8/8 BJ 14 LO
6 12:20-13:05 POL-1/8 ST 20 SP POL-1/8 ST 23 LO
MAT IM-8/8 BJ 3 LO
INF-1/8 Ch 20 SP ANG-1/6 #A13 25 LO
ANG-2/6 #A14 23 LO
ANG-3/6 #A15 11 LO
EC-4/6 #E16 2 LO
wIB-1/8 EK SIŁ
7 13:30-14:15 POL-1/8 ST 23 LO NIEM-1/8 #N11 31 LO
NIEM-2/8 #N12 2 LO
HISZP-4/8 #H11 5 LO
HISZP-5/8 #H12 25 LO
HISZP-6/8 #H13 45 LO
HISZP-7/8 #H14 43 LO
ANG-1/6 #A13 29 LO
ANG-2/6 #A14 6 LO
ANG-3/6 #A15 31 LO
ANG-4/6 #A16 2 LO
HIST-1/8 NA 23 LO INF R-7/8 #I1R 20 LO
8 14:20-15:05 EDB-2/8 #ED1 20 SP TEATR-2/8 CP 23 SP EC-1/6 #E13 10 LO
ANG-2/6 #A14 6 LO
ANG-3/6 #A15 31 LO
ANG-4/6 #A16 2 LO
PC GA 21 LO ŁAC-1/8 #L12 1 LO
9 15:10-15:55   TEATR-2/8 CP 23 SP ETYKA #TL1 SIŁ ŁAC-1/8 #L11 26 LO ŁAC-1/8 #L12 1 LO
REL-2/8 #Rvx 23 SP
10 16:00-16:45       ŁAC-1/8 #L11 26 LO WF-1/6 #W11 H1
WF-2/6 #W12 SIŁ
WF-3/6 #W13 SSW
WF-4/6 #W14 2 LO
11 16:50-17:35   WF-1/6 #W11 H1
WF-2/6 #W12 SIŁ
WF-3/6 #W13 SSW
WF-4/6 #W14 2 LO
    WF-1/6 #W11 H1
WF-2/6 #W12 SIŁ
WF-3/6 #W13 SSW
WF-4/6 #W14 2 LO
12 17:40-18:25   WF-1/6 #W11 H1
WF-2/6 #W12 SIŁ
WF-3/6 #W13 SSW
WF-4/6 #W14 2 LO
     
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum