1C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 MAT BR 31 LO MAT BR 20 LO EDB RR H1 POL BK 20 LO TEATR CP 8 SP
2 8:50- 9:35 MAT BR 20 LO MAT BR 20 LO HIST NA 23 LO POL BK 20 LO TEATR CP 111 SP
3 9:50-10:35 POL BK 4 LO ANG-1/2 20 LO
ANG-2/2 #A17 26 LO
POL BK 20 LO ANG-1/2 20 LO
ANG-2/2 #A17 5 LO
ANG-1/2 23 LO
ANG-2/2 #A17 1 LO
4 10:40-11:25 CHEM MB 20 LO BIOL DS 10 SP WOS RM 103 SP ANG-1/2 20 LO
ANG-2/2 #A17 5 LO
GEO KB 11 LO
5 11:30-12:15 FILO AA 1 LO NIEM-1/8 #N81 25 LO
NIEM-2/8 #N82 2 LO
NIEM-3/8 #N83 29 LO
HISZP-4/8 #H81 22 LO
HISZP-5/8 #H82 42 LO
HISZP-6/8 #H83 45 LO
EC-1/2 WM 20 LO
ANG-2/2 #A17 11 LO
FIZ OM 28 LO POL BK SAE
6 12:20-13:05 wIB KN SAE NIEM-1/8 #N81 25 LO
NIEM-2/8 #N82 2 LO
NIEM-3/8 #N83 29 LO
HISZP-4/8 #H81 22 LO
HISZP-5/8 #H82 42 LO
HISZP-6/8 #H83 45 LO
ANG-1/2 20 LO
EC-2/2 #E17 31 LO
NIEM-1/8 #N81 26 LO
NIEM-2/8 #N82 43 LO
NIEM-3/8 #N83 29 LO
HISZP-4/8 #H81 40 LO
HISZP-5/8 #H82 24 LO
HISZP-6/8 #H84 30 LO
GWYCH BR 31 LO
7 13:30-14:15 BIOL R-1/8 #B1r 7 LO
CHEM R-2/8 #Cr1 40 LO
INF R-3/8 #I1r 26 LO
HIST R-4/8 #Hr1 45 LO
GEO R-5/8 #G1r 10 LO
FIZ R-6/8 #F1r 28 LO
HIST NA @ PC GA 45 LO POL R-1/8 #P1r 20 LO
CHEM R-2/8 #C1r 5 LO
HISZP R-3/8 #H1r 14 LO
MAT R-4/8 #Mr1 4 LO
SelfStudy-8/8 #SSt Klub
REL #Rcd 5 SP
8 14:20-15:05 BIOL R-1/8 #B1r 7 LO
CHEM R-2/8 #Cr1 40 LO
INF R-3/8 #I1r 26 LO
HIST R-4/8 #Hr1 26aLO
GEO R-5/8 #G1r 10 LO
FIZ R-6/8 #F1r 28 LO
  INF Ch 21 LO POL R-1/8 #P1r 20 LO
CHEM R-2/8 #C1r 5 LO
HISZP R-3/8 #H1r 14 LO
MAT R-4/8 #Mr1 4 LO
SelfStudy-8/8 #SSt Klub
BIOL R-2/8 #Br1 SAE
9 15:10-15:55         BIOL R-2/8 #Br1 SAE
10 16:00-16:45 WF-3/8 #W83 H1
WF-4/8 #W84 SIŁ
WF-5/8 #W85 Klub
WF-6/8 #W86 SSW
WF-7/8 #W87 2 LO
WF-8/8 #W88 23 SP
     
11 16:50-17:35 WF-3/8 #W83 H1
WF-4/8 #W84 SIŁ
       
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum